ស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Onlineស្គីនគ្រាប់បែកថ្មី | Epic Game Rules of Survival Khmer – Funny Strategy Battle Online

Hi, this is BroBattle, My channel is BroBattle Game. Before, they call me Battle with the word Bong in front, Bong in Khmer means Brother so I decided to name my channel BroBattle with Game behind then BroBattle Game. Haha. You can call me BroBattle, Yeah it’s my nickname as you guys known me by watching my video so just call me BroBattle and remember my channel is BroBattle Game not only BroBattle, BroBattle is just my nickname not my real name and my real name is not BroBattle, BroBattle is just my nickname. Haha.

I like playing strategy, funny, adventure games. It’s fun. Strategy games make you more active so you think about new strategy to beat the game and also learn new strategy from other. Sometimes you feel kind of lazy and strategy games will wake you up like drinking coffee. Haha. When you play online game that you can play with online player (multiplayer) you can communicate with them and when you play online with online player like that, some funny action will happen and make you feel fun and relax. When you play online with online player like that, you need to concentrate and think of the best strategy to win and sometimes troll another online player or group of online player that play in that funny strategy online game.

This is Rules of Survival PC Server. I like to play Rules of Survival because it is a fun strategy online game. In the morning I play Rules of Survival, in the afternoon I play Rules of Survival, in the evening I play Rules of Survival, at night I play Rules of Survival because Rules of Survival is my favorite survival game. My brothers play Rules of Survival, my sisters play Rules of Survival, my cousins play Rules of Survival, my daughters play Rules of Survival, my sons play Rules of Survival, my friends play Rules of Survival, my wives play Rules of Survival because Rules of Survival is their favorite survival game.

Related tag: Khmer, Cambodia, Game, Khmer Gamer, Khmer Gaming, Cambodia Gamer, Cambodia Gaming, funny, strategy, online game, comedy, troll, music, vlog, prank, BroBattle Game.

Music by Chuki Beats

Music by @ikson

– Spotify:
– Soundcloud:

Music by INOSSI:

Vlog
Troll
Prank
Music
Game
Funny
Khmer
Strategy
Cambodia
Khmer Gamer
Khmer Gaming
BroBattle Game

Nguồn: https://tuhoctienganhgiaotiep.net

Xem thêm bài viết khác: https://tuhoctienganhgiaotiep.net/tin-hot/

Article Categories:
Tin Hot

Comments

 • 1:53 ជិះកង់ឡូយម៉េសប្រូ😂

  Bong Theara May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • B rank ey b

  boy Nin game play May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • I love bro

  boy Nin game play May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
  Hi bro

  VyReak solo VyReaksolo May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ពូលេងមកទៀតមក

  Mrr Loy May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • B b eg dek luy os men hx

  Poubg Freefire May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • Me like b pozz

  Sothearith Khom May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • Hi HiBro

  H One May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • you move like noob. .haha funny

  ren akiyama May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • សុំdi មកបង

  Mr. Nang Official May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ខ្ញុំចូលចិត្តបងប្រុស

  Pheareak Nhean May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • Bro ធ្វើវីដេអូវគ្គHeroអោយខ្ញុំមួយមើល😁

  Mrr Rothana May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • សួរស្ដីអាយដល

  Satya Nano May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ញុមចង់អោយបងសាកលេង free fiire 😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Jjnak Jjnak May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • 😄😄😍😍😍😍

  Ko Ma May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • បាត់យូរមេះប្រូ?

  Sophorn Sam May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ប្រូ!…….គប់គ្រាប់បែកខុសបច្ចេកទេស😂😂

  SOMBATH CHI May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • លេងQBZទៅbro

  Penh TRB May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • broញុមចងអោយលេងQBZបានអត់bro 🙏🙏🙏🙏🙏

  Bro Penh TRB May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • BroGK

  Oun Da May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • គ្រាប់បែកឡូយមែនផ្ទុះងាប់ខ្លួនឯង😂😂។ខ្ញុំចង់អោយបងផុសវីដេអូររាល់ថ្ងៃទោះឈ្នេះរឺចាញ់ក៊៏ដោយ

  Pitu K S C May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • I like your voice intro it so funny hasha !!

  Sopor May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • គ្រាប់បែកសម្លាប់ម្ចាស់ខ្លួងឯង

  Tii Tii May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • បងលេងជាមួយPaPaផ្លោកបានអត់

  chivorn phoung May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ប្រូសុំសួរមួយ អាលើកមុនliveមិចមើលអត់កើតចឹង?

  Devit S R May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • បងលេងminecraft

  Chea Sopnae May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • Jam lerng yu bro

  Dii Tamö May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ស្រលាញ់ការនិយាយប្រូណាស់ ស្តាប់ហើយចង់តែសើច

  Mony Chanrosa May 24, 2020 4:01 pm Reply
 • ប្រូញុមខានមេីលប្រូឯងយូរហេីយ

  Tyប្រុសហួយ TyDara May 24, 2020 4:01 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *